อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

กองช่าง

นายพัสกร พันธ์คำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปัณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชานุวัฒน์ พุทธา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางคำบัว ไกรรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายบรรจบ พงศ์พีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา