อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปลิดา พงค์พีระ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ