องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(2)

อำนาจหน้าที่ / การแบ่งงาน /นโยบาย

 

- ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่  
- การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่  


 


วันที่ : 24 กันยายน 61   View : 334