อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อแผนงาน/งบประมาณ วันที่ ผู้ชม
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539...

29 ส.ค. 65 37
ประกาศการย้ายสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การย้ายสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็...

7 ม.ย. 63 288
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่อง การย้ายสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก

บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่อง การย้ายสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

13 มิ.ย. 60 873