องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ ผู้ชม
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด ประกาศแผน ประจำปี 2561 ประจำปี 2560 ป...

24 ก.ย. 61 358
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(4)

คู่มือในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คู่มือประชาชน คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ค...

24 ก.ย. 61 439
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(3)

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ************************** แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีอ...

24 ก.ย. 61 571
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(2)

อำนาจหน้าที่ / การแบ่งงาน /นโยบาย -ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ - การแบ่งงานและก...

24 ก.ย. 61 391
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(4)

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช...

19 ก.ย. 61 457
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน...

19 ก.ย. 61 406
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(2)

สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน แผนผังการปฏิบัติงาน...

19 ก.ย. 61 502
มาตรา 7(1)โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สมาชิก

มาตรา 7(1)โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สมาชิก แผนอัตรากำลัง (2561-2563) ...

19 ก.ย. 61 466