อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ ผู้ชม
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด ประกาศแผน ประจำปี 2561 ประจำปี 2560 ป...

24 ก.ย. 61 628
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(4)

คู่มือในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คู่มือประชาชน คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ค...

24 ก.ย. 61 691
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(3)

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ************************** แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีอ...

24 ก.ย. 61 885
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(2)

อำนาจหน้าที่ / การแบ่งงาน /นโยบาย -ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ - การแบ่งงานและก...

24 ก.ย. 61 635
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(4)

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ...

19 ก.ย. 61 710
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน...

19 ก.ย. 61 665
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(2)

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานและ...

19 ก.ย. 61 761
มาตรา 7(1)โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สมาชิก

มาตรา 7(1)โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สมาชิก แผนอัตรากำลัง (2561-2563) ...

19 ก.ย. 61 725