องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อEservice วันที่ ผู้ชม
แบบขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

​แบบขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน ...

24 ม.ค. 64 41
หนังสือมอบอำนาจ

กำลังโหลด… ...

22 ม.ค. 64 35
แบบคำขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

กำลังโหลด… ...

22 ม.ค. 64 37
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

กำลังโหลด… ...

22 ม.ค. 64 41
แบบคำร้องทั่วไป

กำลังโหลด… คำชี้แจงในการใช้งานระบบ E-service กรอกข้อมูล 1.ผู้ยื่นต้องมีอีเมลล์เพื่อใช้ใน...

21 ม.ค. 64 36