องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Gallery :: กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
---------------
                   อบต.หญ้าปล้อง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ชาวบ้านเอก ชาวบ้านสร้างเรือง และชาวบ้านโนนสวย ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุเรืองรอง และวัดบ้านเอก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 
วันที่ : 6 ธันวาคม 60   View : 210