องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Gallery :: โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องได้รับ รางวัลชมเชย ​โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"
วันที่ : 22 ตุลาคม 61   View : 436