อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 61 View : 580
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :