อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 และเรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2565


ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565
    * ประกาศกำหนดสมัยประชุม 

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
    สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2565    
    * สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2565   
    * สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2565   
    * การขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3/2565   
    * สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2565   

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2565   
    * สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2565   
    * สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2565  
    * สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4/2565   


วันที่ : 7 เมษายน 63 View : 349
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :