อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565


ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 31 มกราคม 65 View : 313
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559  (ดู 390)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561  (ดู 432)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไพ่   (ดู 313)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562  (ดู 303)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  (ดู 308)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี  (ดู 405)
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 328)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :