อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 20 ม.ย. 66 107
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ.2566 - 2570 จากระบบ e-planNACC 20 ม.ย. 66 108
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 20 ม.ย. 66 134
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 31 มี.ค. 66 109
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน 24 ม.ค. 66 148
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 ม.ค. 66 136
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 11 พ.ย. 65 184
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง (พ.ศ.2566 - 2570) 10 พ.ย. 65 164
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 ก.ย. 65 205
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 21 ม.ย. 65 346
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ปี 2565 19 ม.ย. 65 324
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5 ม.ย. 65 374
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ม.ย. 65 270
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 10 มี.ค. 65 286
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 10 มี.ค. 65 261
กิจกรรมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนนธรรมองค์กร 17 ม.ค. 65 279
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 ธ.ค. 64 244
รณรงค์ต้านการทุจริต/ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต 16 พ.ย. 64 282
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 ก.ย. 64 274
กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างด้านวัฒนธรรมองค์กร 7 พ.ค. 64 275
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 19 ม.ย. 64 286
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 19 ม.ย. 64 268
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 265
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 10 ม.ย. 64 268
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ม.ย. 64 281
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 10 ม.ย. 64 273
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 10 ม.ย. 64 253
รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ม.ย. 64 282
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 10 ม.ย. 64 278
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 10 ม.ย. 64 254