อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 2 ก.ย. 65 236
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 2 ก.ย. 65 232
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 2 ก.ย. 65 243
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6 2 ก.ย. 65 247
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 2 ก.ย. 65 251
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 2 ก.ย. 65 186
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 2 ก.ย. 65 197
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 2 ก.ย. 65 172
โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 2 ก.ย. 65 184
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7 25 พ.ค. 65 260
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6 25 พ.ค. 65 254
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5 25 พ.ค. 65 256
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4 25 พ.ค. 65 266
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3 25 พ.ค. 65 269
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 25 พ.ค. 65 238
โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 25 พ.ค. 65 234