อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 1 ม.ย. 65 305
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 31 ม.ค. 65 313
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 65 318
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 พ.ย. 64 374
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 5 พ.ค. 64 384
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 7 ม.ค. 64 258
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 7 ม.ค. 64 258
ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 7 ม.ค. 64 264
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 มิ.ย. 63 261
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10 มิ.ย. 63 258
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 5 มิ.ย. 63 254
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 พ.ค. 63 299
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 มี.ค. 63 328
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 31 ม.ค. 63 405
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 26 พ.ย. 62 308
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 28 ธ.ค. 61 303
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไพ่ 7 พ.ย. 61 313
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 15 ธ.ค. 60 432
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 26 มิ.ย. 60 390