อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
                
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รอบ 6 เดือน
 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 1552