องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
แผนอัตรากำลัง

*-*-*-*-*-*-*-*-*

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563  ปรับปรุง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562  
View : 166