องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
 
 
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลดเอกสาร...ที่นี่

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลดเอกสาร...ที่นี่


-----------------------------------------------------------------------------------
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
View : 854