อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อบรม กปน, รปภ.

อบต.หญ้าปล้อง จัดอบรมให้ความรู้ กปน.และ รปภ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564... วันที่ 25 พ.ย. 64 (ดูู 4)

รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 2564

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง พ.ศ.2564... วันที่ 12 พ.ย. 64 (ดูู 16)

มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลหญ้าปล้อง

นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หญ้าปล้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ประชา... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 60)

ออกบริการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 อบต.หญ้าปล้อง นำโดย นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หญ้าปล้อง พร้... วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ดูู 80)

กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนวังไฮ-สร้างเรือง (ไปพระธาตุเรืองรอง)

อบต.หญ้าปล้อง นำโดย นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หญ้าปล้อง พร้อมด้วย ส.อบต. พนักงาน ร่... วันที่ 23 มี.ค. 64 (ดูู 183)

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day... วันที่ 2 ก.พ. 64 (ดูู 236)

ร่วมกิจกรรม รำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เข้าร่วมกิจกรรม รำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ... วันที่ 13 ม.ค. 64 (ดูู 220)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ปี 2563

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... วันที่ 9 ต.ค. 63 (ดูู 178)

กิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 165)

กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 382)

มอบถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดย นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัดองค์การบริหารส่วน... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 488)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อบต.หญ้าปล้อง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริ... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 419)

ออกเยี่ยมประชาชนและมอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. หญ้าปล้อง ออกเยี่ยมประชาชน พร้อมกับมอบเงินเพื่อช่ว... วันที่ 26 พ.ค. 63 (ดูู 311)

พิธียกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก

พิธียกเสาเอกเสาโท เพื่อเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก... วันที่ 26 พ.ค. 63 (ดูู 282)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ถนนคลองร่องเอี่ยน หมู่ที่ 4 ต... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 438)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 409)

โครงฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

โครงฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 20... วันที่ 19 พ.ค. 63 (ดูู 535)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 495)

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 295)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ปี 2562

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ปี 2562... วันที่ 8 ม.ค. 63 (ดูู 291)