อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านร่วมใจและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 อบต.หญ้าปล้อง จัดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านร่วมใจและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ... วันที่ 3 พ.ย. 65 (ดูู 75)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ที่ 3/2565

วันที่ 10,23 สิงหาคม 2565 นายประสาท กิ่งวงศ์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรียกประชุมสภา... วันที่ 2 ก.ย. 65 (ดูู 67)

โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลหญ้าปล้อง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 351)

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 อบต.หญ้าปล้อง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะริมถนนหลวงหมายเลข 2373 เพื... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดูู 387)

การปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุ... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 316)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สมัยสามัญที่ 2/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประสาท กิ่งวงศ์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรียกประชุมสภาอ... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 136)

มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหญ้าปล้อง ที่พักรักษาตัวและกักตัวจากสถานการณ์โรคโควิด19

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายก อบต.หญ้าปล้อง มอบหมายให้นายสุรพงศ์ สุวรรณพันธ์ เลขานุการ นายกฯ พร้อ... วันที่ 22 ม.ย. 65 (ดูู 432)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 อบต.หญ้าปล้อง โดยการนำของ นายวิรัตน์ ลินลาด นายก อบต.หญ้าปล้อง ได้ตั้งจุดบริการประชาชน... วันที่ 19 ม.ย. 65 (ดูู 426)

ประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายก อบต.หญ้าปล้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดบริการประชาช... วันที่ 8 ม.ย. 65 (ดูู 343)

นายก อบต.หญ้าปล้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหญ้าปล้อง

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ร่วมกับชม... วันที่ 5 ม.ย. 65 (ดูู 168)

มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยรักษาตัวและผู้กักตัว จากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มอบหมายให้ นายสุรพงศ์ ... วันที่ 4 ม.ย. 65 (ดูู 327)

กิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มอบหมายให้ นายถนอม น้อยมิ่ง ... วันที่ 28 มี.ค. 65 (ดูู 363)

ประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2

ประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง โดยมี... วันที่ 28 มี.ค. 65 (ดูู 341)

ประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

ประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565ณ ห้องประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง โดยม... วันที่ 28 มี.ค. 65 (ดูู 366)

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 (เพิ่มเติม)

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าประชุม ได้แก่ นายวิ... วันที่ 18 มี.ค. 65 (ดูู 361)

วันท้องถิ่นไทย 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกส... วันที่ 18 มี.ค. 65 (ดูู 174)

ประชุมประจำเดือน ม.ค.2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 อบต.หญ้าปล้อง ประชุมประจำเดือน ม.ค.2565 เพื่อนายก ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให... วันที่ 17 ม.ค. 65 (ดูู 526)

ประชุมสมัยสามัญ ที่1/2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายประสาท กิ่งวงศ์ ประธานสภา อบต.หญ้าปล้อง เรียกประชุมสภา อบต.หญ้าปล้อง สมัยสามัญท... วันที่ 17 ม.ค. 65 (ดูู 529)

ประชุมสภาครั้งแรก

นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห... วันที่ 13 ม.ค. 65 (ดูู 514)

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนบ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ที่กักตัว

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนบ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ที่กักตัว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564... วันที่ 27 ธ.ค. 64 (ดูู 553)