องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประชาคมข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาคมข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2562... วันที่ 28 พ.ค. 62 (ดูู 133)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด"หญ้าปล้องเกมส์" ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 165)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ... วันที่ 3 พ.ค. 62 (ดูู 90)

พิธีมอบวุฒิบัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบวุฒิบัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 52)

โครงการคลองสวย น้่ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ คลองร่องเอี่ยนบ้านโนนหล... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 280)

โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มพ... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 255)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องได้รับ รางวัลชมเชย​โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 235)

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านโนนหล่อ-บ้านโนนแย้

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านโนนหล่อ-บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 6, 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี... วันที่ 21 ส.ค. 61 (ดูู 703)

โครงการฝึกอบรมชุมชนต้นแบบลดคัดแยกขยะต้นทาง

ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบลดคัดแยกขยะต้นทาง ... วันที่ 17 พ.ค. 61 (ดูู 224)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ----------------------------... วันที่ 17 พ.ค. 61 (ดูู 202)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

... วันที่ 10 ม.ย. 61 (ดูู 217)

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 --------------- อบต.หญ้าปล้อง ร่วมกับ โรงเรียน... วันที่ 6 ธ.ค. 60 (ดูู 170)

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด

อบต.หญ้าปล้อง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด "บุญซำฮะ" อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ******************* ... วันที่ 6 ธ.ค. 60 (ดูู 125)

โครงการอบรมซ้อมแผนความปลอดภัยเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560

ประมวลภาพ โครงการอบรมซ้อมแผนความปลอดภัยเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560 *********** ... วันที่ 30 พ.ย. 60 (ดูู 123)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2560

ประมวลภาพโครงการ​ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2560 --------------- ... วันที่ 30 พ.ย. 60 (ดูู 130)

กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 183)

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ***************** ... วันที่ 13 พ.ย. 60 (ดูู 186)

โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมคลองสวยน้ำใส คลองร่องเอี่ยน บ้านโนนหล่อ, บ้านโนนแย้ ... วันที่ 25 พ.ค. 60 (ดูู 173)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560 &n... วันที่ 25 พ.ค. 60 (ดูู 316)

โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2560

... วันที่ 15 พ.ค. 60 (ดูู 277)