องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
เพื่อขอรับบริการงานด้านต่างๆ หรือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอะแนะต่างๆ 

 

ช่องทางการติดต่อ    รายละเอียด
ทางโทรศัพท์  
ห้องนายก อบต.  045-611313 ต่อ 11
ห้องปลัด อบต.                       045-611313 ต่อ 12           
ห้องสำนักงานปลัด อบต.         045-611313 ต่อ 15 
ห้องกองคลัง          045-611313 ต่อ 13, 16
ห้องกองช่าง     045-611313 ต่อ 14
ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  045-611313 ต่อ 15     
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่                                    
นายเสน่ห์ นามจันทรา  นายก อบต.หญ้าปล้อง (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.          หญ้าปล้อง)  เนื่องจากไม่มีนายก อบต.ฯ            087-2393148
นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                                       087-2393148                            
นางมัทนพร แก้ววงษา   หัวหน้าสำนักปลัด 086-2562843
นางประกิจ  กำจัด         ผู้อำนวยการกองคลัง 081-0722240
นายอภิชา มูลเสนา       ผู้อำนวยการกองช่าง                 089-2847961
น.ส.จันทร์สุดา จันทะเขต ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ                     084-0363854                                         
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
   เว็บไซต์ http://www.yaplonglocal.go.th
   E-mail yaplong.obtssk@gmail.com          
   Facebook https://www.facebook.com/yaplong.obtssk
    Line 

 ศูนย์ประสานงานอบต.หญ้าปล้อง

     
   ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000     

    แผนที่ 

https://www.google.com/maps/dir/15.1450116,104.3156932//@15.1452187,104.2977546,7269m/data=!3m1!1e3

View : 117