อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานภายใน อบต.หญ้าปล้อง
 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
เพื่อขอรับบริการงานด้านต่างๆ หรือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอะแนะต่างๆ 

 

ช่องทางการติดต่อ                     รายละเอียด          
ทางโทรศัพท์                        045 - 960257
ห้องนายก อบต.  045- 960257 ต่อ 11
ห้องปลัด อบต.                       045- 960257 ต่อ 12           
ห้องสำนักปลัด อบต.         045 - 960257 ต่อ 15 
ห้องกองคลัง          045 - 960257 ต่อ 13, 16
ห้องกองช่าง     045 - 960257 ต่อ 14
ห้องกองการศึกษาฯ  045 - 960257 ต่อ 15     
ทางโทรสาร  045 - 960257 ต่อ 16
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่     
นายวิรัตน์  ลินลาด
นายก อบต.หญ้าปล้อง 
นายถนอม  น้อยมิ่ง
รอง
นายก อบต.หญ้าปล้อง
นางสุดาพร  จูมจันทร์
รอง
นายก อบต.หญ้าปล้อง
นายสุรพงศ์  สุวรรณพันธ์
เลขาฯ 
นายก อบต.หญ้าปล้อง
087-8743590
0816693781


085-0278059

065-0202760
นายเสน่ห์ นามจันทรา
ปลัด อบต.หญ้าปล้อง  
087-2393148                            
นางมัทนพร แก้ววงษา      
หัวหน้าสำนักปลัด
086-2562843
นางประกิจ  กำจัด   
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-0722240
นายพัสกร พันธ์คำ  
ผู้อำนวนวยการกองช่าง
090-2528839
น.ส.จันทร์สุดา จันทะเขต       ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                      084-0363854                                         
ทางอิเล็กทรอนิกส์
   เว็บไซต์  http://www.yaplonglocal.go.th
   E-mail  yaplong.obtssk@gmail.com          
   Facebook https://www.facebook.com/yaplongobt 
    Line 

 ศูนย์ประสานงานอบต.หญ้าปล้อง     
   ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000     
 

    


 

                                                 แผนที่ตำบลหญ้าปล้อง


                                
                                                            ดาวน์โหลดแผนที่แผนที่ google.maps

 


View : 1846