อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
เพื่อขอรับบริการงานด้านต่างๆ หรือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอะแนะต่างๆ 

 

ช่องทางการติดต่อ                     รายละเอียด          
ทางโทรศัพท์  
ห้องนายก อบต.  045-611313 ต่อ 11
ห้องปลัด อบต.                       045-611313 ต่อ 12           
ห้องสำนักงานปลัด อบต.         045-611313 ต่อ 15 
ห้องกองคลัง          045-611313 ต่อ 13, 16
ห้องกองช่าง     045-611313 ต่อ 14
ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  045-611313 ต่อ 15     
ทางโทรสาร  045-611313 ต่อ 16
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
นายเสน่ห์ นามจันทรา  นายก อบต.หญ้าปล้อง (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.หญ้าปล้อง) เนื่องจากไม่มีนายก อบต.ฯ                                             
087-2393148
นายเสน่ห์ นามจันทรา                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                087-2393148                            
นางมัทนพร แก้ววงษา                 
หัวหน้าสำนักปลัด
086-2562843
นางประกิจ  กำจัด   
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-0722240
นายอภิชา มูลเสนา  
ผู้อำนวนวยการกองช่าง
089-2847961
น.ส.จันทร์สุดา จันทะเขต                     ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                    
084-0363854                                         
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
   เว็บไซต์ http://www.yaplonglocal.go.th
   E-mail yaplong.obtssk@gmail.com          
   Facebook https://www.facebook.com/yaplong.obtssk
    Line 

 ศูนย์ประสานงานอบต.หญ้าปล้อง

     
   ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000     
 

   แผนที่                                                            ดาวน์โหลดแผนที่

 


View : 712