อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปี 2566


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ► โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปี 2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 66 View : 109
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :