อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 66 View : 113
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :