อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 66 View : 113
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :