อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 66 View : 108
งานป้องกันการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน  (ดู 846)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (flow chat)  (ดู 1616)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ดู 582)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  (ดู 517)
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 735)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน  (ดู 346)
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (ดู 545)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :