อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


อบต.หญ้าปล้อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 มิถุนายน 66 View : 7300
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :