อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 65 View : 170
ประกาศ / รายงานผลต่างๆ
ประกาศ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร  (ดู 1303)
รายงานผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 1501)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนายความสะดวกตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  (ดู 502)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  (ดู 984)
แบบสรุปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนวยความสะดวก  (ดู 2977)
ประกาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว/รายงานผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  (ดู 2103)
ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 2/2561  (ดู 821)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :