อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566) 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 66 View : 122
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :