อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2565


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2565
     ประชุมสภาครั้งแรก                  
    
 ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2565     
    
 ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2565    
     ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1   
     ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2    
     ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2565    

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2565
   
     ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2565     
    
 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2/2565    
     ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3/2565 
    ประชุมสภา สมัยวิสามัญ   สมัยที่  4/2565 
วันที่ : 6 มิถุนายน 66 View : 96
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :