อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2566


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2566
     ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2566     ...รอข้อมูล
     ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2566      ...รอข้อมูล


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2566
   
     ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2566      ...รอข้อมูล

   
วันที่ : 6 มิถุนายน 66 View : 59
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :