อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: เรียกประชุุมสภา ประจำปี พ.ศ.2566


เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2566
   
  สมัยสามัญที่ 1/2566     .....รอข้อมูล
  สมัยสามัญที่ 2/2566    .....รอข้อมูล


เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2566
   
  สมัยวิสามัญที่ 1/2566    .....รอข้อมูล

  
 
วันที่ : 6 มิถุนายน 66 View : 63
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :