อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ส.ถ.1/1


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 66 View : 52
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :